Matjaž Oblak

dr. dent. med., specialist oralne kirurgije in vodja centra

Matjaž Oblak

Matjaž Oblak, dr. dent. med., specialist za oralno kirurgijo, sem leta 1994 diplomiral iz stomatologije na Medicinski fakulteti, Univerze v Ljubljani. Specialistični izpit sem opravil leta 2000 na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo v Ljubljani.

Takoj po diplomi sem se zaposlil in pričel opravljati stomatološke storitve v Zasebni specialistični ambulanti za parodontologijo, kjer sem pridobival znanja in opravljal tudi parodontološko dejavnost.

Znanja iz oralne kirurgije in implantologije sem že v toku podiplomskega in specialističnega izobraževanja pridobival na daljših bivanjih in izpopolnjevanjih v tujini na kliničnih oddelkih za oralno kirurgijo univerz v Kielu v Nemčiji, v Baslu v Švici, na Dunaju in v Gradcu.

Imam bogate izkušnje na področju implantologije, s katero se kot eden prvih v Sloveniji poglobljeno ukvarjam in jo samostojno opravljam od leta 1996.

Izkušnje in stalna dejavnost na področjih splošne stomatologije, parodontologije in oralne kirurgije z implantologijo mi omogočajo samostojno celostno obravnavo pacienta od faze načrtovanja do celotne izvedbe, tudi zahtevnejših implantoprotetičnih primerov.

  • Sem član Slovenskega združenja za maksilofacialno in oralno kirurgijo (ZMOKS) in član Evropskega združenja za oseointegracijo (EAO).
  • Sem vodja in predstavnik podjetja Zobozdravstvo Oblak, d.o.o.
  • V prostem času se rad ukvarjam s športom, sem triatlonec, turni smučar in ljubitelj narave.
007_Matjaž Oblak