Dograditev kostnine

Po izpadu lastnih zob kost nima več stimulusa za vzdrževanje kostnine in se začne razgrajevati. Kostni greben, v katerem so normalno sidrani zobje, se začne postopoma nižati in tanjšati.

Izgubljeno se lahko nadomesti na več načinov. Prvi, ki se v praksi uporablja redkeje, je z odvzemom delca kosti z drugega (donorskega) mesta, npr. veje (ramusa) spodnje čeljustnice, ki se nato zraste s kostnino na želenem sprejemnem mestu. Drugi pa je z uporabo kostnih nadomestkov lastnega, prečiščenega živalskega ali umetnega izvora v zrnati obliki, v katerega vraščajo celice kostnine spodnje čeljustnice in tako tvorijo novo kostnino.

Pri teh posegih od l. 2018 v Implantološkem centru Ljubljana uporabljamo napredno metodo uporabe strdka s koncentriranimi lastnimi rastnimi faktorji, pridobljenega iz frakcije s trombociti bogate plazme (ang. PRP-Platelet Rich Plasma), ki jo pridobimo po centrifugiranju venske krvi. S tem postopkom pospešimo celjenje rane in povečamo uspešnost tvorbe nove kostnine (Posegi z lastno plazmo).